Catània, bitllet d'anada

Afegir al cistell

Preu: 11,00€

Col·lecció: La Gent del Llamp (Vària)

ISBN: 978-84-97917-93-3

Nombre de Pàgines: 51

Nombre d'il·lustracions: 31

Mides: 20,7 x 12,8

Enquadernació: En rústica

Data primera edició: Maig del 2011

Compartir aquesta pàgina a:

Catània, bitllet d’anada (original italià) és un projecte que sorgeix d’una idea d’Anton Roca, a partir de les imatges fotografi ades a la ciutat de Catània (Sicília), durant una breu visita en què va ser convidat per la galerista Rosanna Musumecci l’any 2001. Convertides, doncs, en postals, en el moment en què les imatges han estat completades amb el text, aquests records del viatge sicilià podran ser enviats successivament. L’enviament dibuixa un recorregut visual i textual. Les postals poden ser enteses com a senzills souvenirs. De fet, el conjunt, recondueix a l’itinerari seguit a l’interior del teixit urbà per doscobrir la ciutat, tot retratant-ne alguns dels llocs signifi catius per a la vida social de la ciutat mateix. Les imatges suggereixen esdeveniments socials de caràcter quotidià, testimonien fets excepcionals, miren amb un esguard irònic un temps passat de progrés, ara desaparegut, o bé fi xen un estímul rebut en la topada amb la paret d’una casa envellida pel pas del temps...